Biudžeto suvestinės

2020 metai

Informacija

3 mėnesių ataskaita

Finansavimo sumos

  Finansinės būklės ataskaita

 Veiklos rezultatų ataskaita

 Aiškinamasis raštas   

   
© Panevėžio rajono vaikų globos namai